1 Sa-mu-ên 9:19

1 Sa-mu-ên 9:19 KTHD

Sa-mu-ên đáp: “Tôi là tiên kiến đây! Hãy đi lên nơi thờ phụng ở phía trước tôi. Chúng ta sẽ ăn chung với nhau tại đó, tôi sẽ nói với ông mọi điều muốn biết rồi ông hãy lên đường.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share