1 Sa-mu-ên 9:17

1 Sa-mu-ên 9:17 KTHD

Khi Sa-mu-ên thấy Sau-lơ, Chúa Hằng Hữu phán: “Đó là người mà Ta đã nói với con! Người ấy sẽ cai trị dân Ta.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share