1 Sa-mu-ên 9:14

1 Sa-mu-ên 9:14 KTHD

Họ vội vàng vào thành. Vừa vào họ thấy Sa-mu-ên đi ra, trên đường đi lên đồi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share