1 Sa-mu-ên 9:12

1 Sa-mu-ên 9:12 KTHD

Các cô đáp: “Phải. Vị tiên kiến đang đi đàng kia, trước các ông đó. Hôm nay ông ấy về thành vì có cuộc tế lễ trên đồi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share