1 Sa-mu-ên 9:11

1 Sa-mu-ên 9:11 KTHD

Trên đường, khi đang leo đồi, họ gặp mấy cô gái đang đi lấy nước, liền hỏi: “Có phải vị tiên kiến ở đây không?”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share