1 Sa-mu-ên 9:10

1 Sa-mu-ên 9:10 KTHD

Sau-lơ đồng ý: “Được đó. Chúng ta đi đi!” Họ đi về hướng thành có người của Đức Chúa Trời ở.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share