1 Phi-e-rơ 3:20

1 Phi-e-rơ 3:20 KTHD

Dù Đức Chúa Trời nhẫn nại chờ đợi họ ăn năn khi Nô-ê đóng tàu, nhưng họ cứ ngoan cố nên trong cơn nước lụt, chỉ có tám người được cứu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share