1 Các Vua 17:6

1 Các Vua 17:6 KTHD

Quạ mang bánh và thịt cho ông mỗi buổi sáng và buổi chiều. Khi khát, ông uống nước suối.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share