1 Các Vua 17:13

1 Các Vua 17:13 KTHD

Ê-li bảo bà: “Đừng sợ! Hãy về nấu nướng, nhưng trước hết, hãy làm một cái bánh nhỏ đem ra đây cho ta. Sau đó, hãy làm bánh cho chị và con trai chị.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share