1 Giăng 2:1

1 Giăng 2:1 KTHD

Các con ơi, ta bảo các con điều ấy để các con xa lánh tội lỗi. Nhưng nếu lỡ lầm phạm tội, các con sẽ được sự bào chữa của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Toàn Thiện cầu thay cho các con trước Chúa Cha.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

1 Giăng 2:1

Share