1 Cô-rinh-tô 9:7

1 Cô-rinh-tô 9:7 KTHD

Có người lính nào phải tự trả lương cho chính mình không? Có ai trồng cây mà không được ăn quả? Có ai nuôi bò mà không được uống sữa?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share