1 Cô-rinh-tô 9:15

1 Cô-rinh-tô 9:15 KTHD

Tôi chẳng dùng quyền ấy, nay viết thư này cũng không buộc anh chị em phải cung cấp cho tôi. Vì tôi thà chết đói còn hơn bị mất niềm hãnh diện này.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share