1 Cô-rinh-tô 6:5

1 Cô-rinh-tô 6:5 KTHD

Thật xấu hổ! Trong anh chị em không có người nào đủ khôn ngoan phân xử giúp tín hữu sao?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1 Cô-rinh-tô 6:5