1 Cô-rinh-tô 16:16

1 Cô-rinh-tô 16:16 KTHD

hãy noi gương họ, hết sức giúp đỡ họ cũng như ủng hộ những người đã dày công hoạt động với anh chị em.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share