1 Cô-rinh-tô 16:15

1 Cô-rinh-tô 16:15 KTHD

Anh chị em còn nhớ gia đình Sê-pha-na, là những người tin Chúa đầu tiên tại Hy Lạp. Họ đã hết lòng giúp đỡ phục vụ tín hữu khắp nơi. Tôi khuyên anh chị em
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share