1 Cô-rinh-tô 16:11

1 Cô-rinh-tô 16:11 KTHD

Đừng ai xem thường, nhưng hãy vui vẻ tiếp đón anh cho đến khi anh trở lại với tôi, vì tôi đang chờ anh về đây với các anh chị em khác.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share