Parallel
21
1Sťa vodná struha je srdce kráľa v ruke Pánovej, vedie ho, kamkoľvek chce. 2Človeku sa môže zdať, že každá jeho cesta správna je, lenže srdcia posudzuje Pán. 3Pestovať statočnosť a rozvahu sa väčšmi páči Pánovi ako obeta. 4Povýšenecký pohľad a srdce naduté, čo hriešnici pokladajú (za) svetlo, (je) hriech. 5Úsilia príčinlivého (vedú ho) vždy k zisku, lež každého, kto by rád rýchlo nahonobiť, (vedú) k veľkej chudobe. 6Poklady, vyzískané lživým jazykom, sú ako rozoviata para, ako slučky, (ktoré nastrojila) smrť. 7Násilie bezbožných strhne aj ich (samých), lebo sa vzpierali konať podľa práva. 8Krivolaká je cesta muža, obťaženého vinou, ale kto je čistý, správny (je aj) jeho čin. 9Lepšie je bývať v kútiku na streche, ako s hašterivou ženou v jednom dome pospolu. 10Duša tyrana žiada zlé, jeho blížny nenájde v jeho očiach zľutovanie. 11Keď trescú posmievača, prostomyseľný múdrie, keď poučujú múdreho, rozširuje si vedomosť. 12Spravodlivý pozoruje dom nespravodlivého, do akej záhuby sa rútia bezbožní. 13Kto si ucho zapcháva, keď sa bedár krikom (ozýva), bude (raz) volať tiež, ale vyslyšaný nebude. 14Dar potajomky daný krotí hnev a podarúnok za ňadrami prudkú zlosť. 15Spravodlivého napĺňa radosť, keď (vidí) súdiť spravodlivo, hrôza však tých, čo pášu neprávosť. 16Človek, čo zblúdil z cesty múdrosti, (čoskoro) bude v ríši mŕtvych spočívať. 17Kto rád má radovánky, bude biedu trieť, nezbohatne, kto víno rád a olej (voňavý). 18Výkupným za spravodlivého (býva) ničomník a vierolomník (nastupuje) na miesto statočných. 19Lepšie je bývať na pustatine, ako s hašterivou ženou mrzutosť. 20V príbytku múdreho (je) vzácny poklad a (takisto) olej (voňavý), pochabý človek ho však premrhá. 21Kto sa usiluje o statočnosť a milosrdenstvo, nachádza život, (statočnosť) a česť. 22Múdry vystúpi do mesta hrdinov a zborí baštu, ktorá budila v nich dôveru. 23Ten, kto je strážcom svojich úst a svojho jazyka, je strážcom svojej duše pred úzkosťami. 24Nespratný nafúkanec, zvaný posmievač, vyčíňa vo svojej nesmiernej pýche. 25Vlastná žiadostivosť umorí leňocha, lebo sa jeho ruky štítia roboty. 26Celý deň modliká a modliká; spravodlivý však rozdáva a neskrblí. 27Obeta hriešnikov je odporná Pánovi, zvlášť, keď sa obetuje na zlý úmysel. 28Falošný svedok vyjde navnivoč, ale človek, ktorý počúva, bude stále hovoriť. 29Oplan vystavuje bezočivý výzor na obdiv, statočný (človek) si však dáva pozor na cestu. 30Niet múdrosti, niet rozumnosti a nieto rady proti Pánovi. 31Kôň býva prichystaný na deň, (keď sa strhne) boj, lenže Pán dáva víťazstvo.