کولسیان 1:12-13

کولسیان 1:12-13 PCB

و همواره پدر آسمانی را سپاس گوييد كه ما را شايستهٔ آن ساخت تا در بركات و امتيازات آنانی كه در عالم نور زندگی می‌كنند، شريک شويم. او ما را از دنيای تاريک شيطان نجات داد و به ملكوت فرزند عزيزش منتقل ساخت،
PCB: کتاب مقدس، ترجمۀ معاصر
Share

کولسیان 1:12-13

Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.