دوم قرنتیان 9:7

دوم قرنتیان 9:7 PCB

کسی را مجبور نکنید که بیش از آنچه قلباً در نظر دارد، بدهد بلکه بگذارید هر قدر که مایل است، بدهد زیرا خدا کسی را دوست دارد که با شادی هدیه می‌دهد.
PCB: کتاب مقدس، ترجمۀ معاصر
Share

دوم قرنتیان 9:7

Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.