اول يوحنا 1:1-10

اول يوحنا 1:1-10 PCB

از ابتدا، «كلمهٔ» حيات‌بخش خدا وجود داشته است، من او را با چشمان خود ديده‌ام، و سخنان او را شنيده‌ام؛ من با دستهای خود او را لمس كرده‌ام. اين كلمهٔ حيات‌بخش از جانب خدا آمد و خود را بر ما آشكار فرمود؛ و ما شهادت می‌دهيم كه او را ديده‌ايم، يعنی عيسی مسيح را. بلی، او حيات جاودانی است. او نزد خدای پدر بود، اما بعد خود را بر ما آشكار ساخت. باز می‌گويم، ما با شما دربارهٔ چيزی سخن می‌گوييم كه خودمان ديده‌ايم و شنيده‌ايم، تا شما نيز بتوانيد مانند ما با خدای پدر و فرزندش عيسی مسيح، رابطهٔ نزديک داشته باشيد. اگر به آنچه در اين نامه می‌نويسم عمل نماييد، شما نيز همچون ما از شادی لبريز خواهيد شد. اينست پيغامی كه خدا به ما داده است تا به شما اعلام نماييم: خدا نور است و ذره‌ای تاريكی در او وجود ندارد. پس اگر بگوييم كه با خدا رابطه‌ای نزديک داريم، اما در تاريكی روحانی و در گناه زندگی كنيم، دروغ می‌گوييم. اما اگر ما نيز مانند مسيح در نور حضور خدا زندگی می‌كنيم، آنگاه با يكديگر رابطه‌ای نزديک داريم و خون عيسی، فرزند خدا، ما را از هر گناه پاک می‌سازد. اگر بگوييم گناهی نداريم، خود را فريب می‌دهيم و از حقيقت گريزانيم. اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماييم، می‌توانيم اطمينان داشته باشيم كه او ما را می‌بخشد و از هر ناراستی پاک می‌سازد. اين كار خدا كاملاً منصفانه و درست است، زيرا عيسی مسيح برای شستن و پاک كردن گناهان ما، جان خود را فدا كرده است. اگر ادعا كنيم كه گناهی از ما سر نزده است، دروغ می‌گوييم و خدا را نيز دروغگو می‌شماريم، زيرا خدا می‌فرمايد كه ما گناهكاريم.
PCB: کتاب مقدس، ترجمۀ معاصر
Share

اول يوحنا 1:1-10

Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.