Psaltaren 90:10

Psaltaren 90:10 SFB98

Vårt liv varar sjuttio år eller åttio, om krafterna räcker. När det är som bäst är det möda och bekymmer. Snart är det förbi, vi flyger bort.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Share