Psaltaren 78:35-39

Psaltaren 78:35-39 SFB98

De tänkte på att Gud var deras klippa, att Gud, den Högste, var deras återlösare. De försökte bedra honom med sina ord, de ljög för honom med sin tunga. Deras hjärtan var inte uppriktiga mot honom, de var ej trogna mot hans förbund. Men han är barmhärtig och förlåter missgärning, han vill inte förgöra. Många gånger höll han tillbaka sin vrede och lät inte hela sin vredesglöd bryta fram. Han tänkte på att de var kött, en vindpust som far bort och ej kommer åter.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Psaltaren 78:35-39