Psaltaren 65:9-14

Psaltaren 65:9-14 SFB98

De som bor vid jordens ändar häpnar för dina tecken, österland och västerland uppfyller du med jubel. Du tar dig an jorden och vattnar den, du gör den mycket rik. Guds källa har vatten till fyllest. Du skaffar säd åt människorna, när du så bereder jorden. Dess fåror vattnar du och jämnar det som är upplöjt. Med regnskurar mjukar du upp jorden och välsignar det som växer på den. Du kröner året med ditt goda, dina fotspår dryper av fetma. Betesmarkerna i öknen dryper, höjderna klär sig i glädje. Ängarna är fulla av hjordar, dalarna är täckta med säd. Man höjer jubelrop och sjunger.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Psaltaren 65:9-14