Psaltaren 126
SFB98

Psaltaren 126

126
Från tårar till jubel
1En vallfartssång.
När Herren gjorde slut på Sions fångenskap,
då var vi som drömmande.
2Då fylldes vår mun med skratt
och vår tunga med jubel.
Då sade man bland hednafolken:
" Herren har gjort stora ting med dem."
3Ja, Herren har gjort stora ting med oss,
och vi är glada.
4 Herre, låt våra fångar komma åter
liksom strömmarna i Negev.
5De som sår med tårar
skall skörda med jubel.
6Gråtande går de ut och bär sitt utsäde.
Med jubel kommer de åter och bär sina kärvar.

Old Testament, Copyright (C) 1998, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm. New Testament, Copyright (C) 1996, 1998,Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, and Stiftelsen Biblicum, Ljungby


Learn More About Svenska Folkbibeln