Psaltaren 116:1-9

Psaltaren 116:1-9 SFB98

Jag har HERREN kär, ty han hör min röst, mitt rop om nåd. Han har vänt sitt öra till mig, i hela mitt liv skall jag åkalla honom. Dödens band omslöt mig, dödsrikets ångest grep mig, jag kom i nöd och bedrövelse. Men jag åkallade HERRENS namn: "O, HERRE, rädda min själ!" HERREN är nådig och rättfärdig, vår Gud är barmhärtig. HERREN bevarar enkla människor, jag var i elände och han frälste mig. Vänd åter till din ro, min själ, ty HERREN har varit god mot dig. Du har räddat min själ från döden, mitt öga från tårar, min fot från fall. Jag skall vandra inför HERREN i de levandes land.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Share

Psaltaren 116:1-9

Share