Matteusevangeliet 28:18-20

Matteusevangeliet 28:18-20 SFB98

Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut."
SFB98: Svenska Folkbibeln
Share

Matteusevangeliet 28:18-20

Share