Jesaja 49:8-10

Jesaja 49:8-10 SFB98

Så säger HERREN: Jag bönhör dig i nådens tid, jag hjälper dig på frälsningens dag. Jag skall bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, för att upprätta landet och utskifta de förödda arvslotterna och säga till de fångna: "Drag ut", och till dem som sitter i mörkret: "Kom fram." De skall finna bete utmed vägarna, betesplatser på alla kala höjder. De skall varken hungra eller törsta, ökenhettan och solen skall inte skada dem, ty deras förbarmare skall leda dem och föra dem till vattenkällor.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Share