Psaltaren 90:10

SFB98
Svenska Folkbibeln

10Vårt liv varar sjuttio år
eller åttio, om krafterna räcker.
När det är som bäst är det möda och bekymmer.
Snart är det förbi, vi flyger bort.