Parallel
72
Den rättfärdige kungen och hans rike
1Av Salomo.
Gud, ge åt kungen dina domar,
din rättfärdighet åt kungasonen!
2Han skall döma ditt folk med rättfärdighet,
dina betryckta med rättvisa.
3Bergen skall bära frid åt folket,
höjderna rättfärdighet.
4Han skall skaffa rätt åt de betryckta bland folket,
han skall frälsa de fattiga
och krossa förtryckaren.
5Dig skall man frukta från släkte till släkte,
så länge solen finns till, så länge månen skiner.
6Han skall vara lik regnet som faller på nyslagen äng,
lik en regnskur som vattnar jorden.
7I hans dagar skall den rättfärdige blomstra,
stor frid skall råda tills månen ej längre finns.
8Han skall härska från hav till hav
och från floden#floden Eufrat. intill jordens ändar.
9Öknens inbyggare skall buga sig för honom,
hans fiender skall slicka stoftet.
10Kungar från Tarsis och kustländerna
skall ge honom skatt,
kungar från Saba och Seba
skall bära fram gåvor.
11Alla kungar skall falla ner för honom,
alla hednafolk tjäna honom.
12Ty han skall rädda den fattige som ropar
och den betryckte som ingen hjälpare har.
13Han skall vara mild mot den svage och fattige,
och frälsa de fattigas själar.
14Från förtryck och våld skall han återlösa deras själ,
deras blod är dyrbart i hans ögon.
15Må han leva och få guld från Saba.
Må man ständigt be för honom,
dagligen välsigna honom.
16Må säden växa rikligt i landet,
ända upp till bergens topp.
Må dess frukt vaja som Libanons skog,
och folket i städerna blomstra som örter på marken.
17Må hans namn förbli för evigt,
så länge solen skiner må hans namn leva vidare.
I honom skall man välsigna sig,
alla hednafolk skall prisa honom salig.
18Lovad vare Herren Gud, Israels Gud,
som ensam gör under!
19Lovat vare hans härliga namn för evigt,
hela jorden vare full av hans ära!
Amen, amen.
20Slut på Davids, Isais sons, böner.