Psaltaren 56:7

Psaltaren 56:7 SFB98

De gaddar sig samman, de lägger försåt, de vaktar på mina steg, de står efter mitt liv.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Share