Psaltaren 56:2

Psaltaren 56:2 SFB98

Var mig nådig, Gud, ty människor vill ta mitt liv, stridslystet angriper de mig hela tiden.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Share