Psaltaren 56:13

Psaltaren 56:13 SFB98

Jag har löften att infria till dig, Gud, jag vill ge dig lovoffer.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Share