Psaltaren 56:12

Psaltaren 56:12 SFB98

På Gud förtröstar jag och fruktar inte. Vad kan människor göra mig?
SFB98: Svenska Folkbibeln
Share