Psaltaren 56:10

Psaltaren 56:10 SFB98

Mina fiender måste vika tillbaka när jag ropar till dig. Detta vet jag, ty Gud är med mig.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Share