Psaltaren 150:5

SFB98
Svenska Folkbibeln

5Prisa honom med ljudande cymbaler,
prisa honom med klingande cymbaler.