Psaltaren 104:26

SFB98
Svenska Folkbibeln

26Där går skeppen,
där leker Leviatan som du har skapat.