Parallel
3
Förbundets ängel
1Se, jag skall sända min budbärare
och han skall bereda vägen för mig.
Och den Herre som ni söker
skall plötsligt komma till sitt tempel,
förbundets ängel som ni längtar efter.
Se, han kommer,
säger Herren Sebaot.
2Men vem kan uthärda den dag då han kommer,
och vem kan bestå när han uppenbarar sig?
Ty han är som en guldsmeds eld
och som en tvättares såpa.
3Likt en guldsmed skall han sätta sig ner och rena silvret.
Han skall rena Levi söner,
luttra dem som guld och silver,
så att de kan bära fram åt Herren
en offergåva i rättfärdighet.
4Då skall offergåvorna från Juda och Jerusalem behaga Herren
som i forna dagar och gångna år.
5Jag skall komma till er och hålla dom.
Jag skall snabbt träda upp som vittne
mot trollkarlar och äktenskapsbrytare,
mot dem som svär falskt,
mot dem som undanhåller arbetaren hans lön
och förtrycker änkan och den faderlöse,
mot dem som vränger rätten för främlingen
och inte fruktar mig,
säger Herren Sebaot.
Israel inser inte sin synd
6Jag, Herren, har inte förändrat mig,
och ni, Jakobs barn, har inte utplånats.
7Alltsedan era fäders dagar har ni vikit av
från mina stadgar och inte hållit dem.
Vänd om till mig
så skall jag vända om till er,
säger Herren Sebaot.
Men ni frågar: "Varför skall vi vända om?"
8Får en människa stjäla från Gud?
Ändå stjäl ni från mig.
Ni säger: "Vad har vi stulit från dig?"
Tionde och offergåvor.
9Förbannelse har drabbat er,
ty ni och hela folket stjäl ifrån mig.
10För in allt tionde i förrådshuset,
så att det finns mat i mitt hus.
Pröva mig nu i detta,
säger Herren Sebaot,
om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster
och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått.
11Och för er skull skall jag näpsa gräshopporna#gräshopporna Ordagrant: "uppslukare".
så att de inte fördärvar frukten på marken.
Inte heller skall vinstocken på fältet bli utan frukt,
säger Herren Sebaot.
12Och alla folk skall prisa er lyckliga,
ty ni skall vara ett ljuvligt land,
säger Herren Sebaot.
13Ni har talat hårda ord mot mig,
säger Herren.
Men ni säger: "Vad har vi talat mot dig?"
14Ni har sagt: "Det är meningslöst att tjäna Gud.
Vad vinner vi på att hålla hans bud
och gå sörjande inför Herren Sebaot?"
15Nu prisar vi de högmodiga lyckliga.
De som handlar ogudaktigt uppmuntras,
de sätter Gud på prov och slipper ändå undan.
En minnesbok
16Men då talade de som fruktar Herren med varandra,
och Herren gav akt och lyssnade.
En minnesbok blev skriven inför honom
för dem som fruktar Herren
och ärar hans namn.
17De skall vara mina, säger Herren Sebaot,
min egendom på den dag då jag utför mitt verk.
Jag skall visa medömkan med dem
så som en man visar medömkan med sin son som tjänar honom.
18Då skall ni åter se skillnaden
mellan den rättfärdige och den ogudaktige,
mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom.