Lukasevangeliet 6:43-45

Lukasevangeliet 6:43-45 SFB98

Det finns inte något bra träd som bär dålig frukt, inte heller något dåligt träd som bär bra frukt. Ett träd känner man igen på frukten. Inte plockar man väl fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar? En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Share

Lukasevangeliet 6:43-45

Share