Lukasevangeliet 17:20-21

Lukasevangeliet 17:20-21 SFB98

Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma, svarade han dem: "Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Inte heller skall man kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Ty se, Guds rike är mitt ibland er."
SFB98: Svenska Folkbibeln
Share