Job 40:20

SFB98
Svenska Folkbibeln

20Kan du dra upp Leviatan#Leviatan Sannolikt avses krokodilen (40:20-41:25).
med krok
eller få makt över hans tunga med rep?