Job 40:10

SFB98
Svenska Folkbibeln

10Se Behemot,#Behemot Sannolikt avses flodhästen (v. 10-19). som jag skapat liksom dig.
Han lever av gräs som en oxe.