Parallel
38
Herren svarar Job (Kap 38-39:35)
1Herren svarade Job ur stormvinden. Han sade:
2
Vem är denne som fördunklar mitt råd
med ord utan förstånd?
3Spänn bältet om livet som en man,
jag vill fråga dig, och du skall svara mig.
4Var fanns du när jag lade jordens grund?
Svara, om du har så stort förstånd.
5Vem har bestämt hennes mått - du vet!
Och vem spände mätsnöret över den?
6Var fick hennes grundpelare sina fästen?
Vem lade hennes hörnsten,
7medan morgonstjärnorna tillsammans sjöng
och alla Guds söner ropade av glädje?
8Vem satte dörrar för havet
när det bröt fram ur moderlivet,
9när gav jag moln åt det att klä sig i
och lät tjockt mörker bli dess linda,
10när bestämde jag dess gräns
och satte bom och dörrar för det,
11och sade: "Hit får du komma, men inte längre,
här skall dina stolta böljor lägga sig"?
12Har du, sedan dina dagar började,
befallt dagen att gry
och anvisat morgonrodnaden en plats
13där den kunde fatta jorden i dess hörn,
så att de ogudaktiga skakades bort från den?
14Då ändrar jorden form som leran under sigillet,
och allt träder fram som i ny dräkt.
15Då berövas de ogudaktiga sitt ljus,
och den arm som lyfts bryts av.
16Har du stigit ner till havets källor
och vandrat på djupets botten?
17Har dödens portar uppenbarats för dig,
har du sett dödsskuggans portar?
18Har du kunnat se ut över jordens vidder?
Låt mig veta, om du har insikt i allt detta.
19Var går vägen dit där ljuset bor,
och mörkret, var har det sin boning,
20så att du kan föra det till dess gräns
och finna stigarna till dess hus?
21Ja, du vet, du var ju född då,
och dina dagars tal är stort!
22Har du varit vid snöns förrådshus,
har du sett haglets förrådshus,
23dessa som jag sparar till nödens tid,
till krigens och drabbningens dag?
24Var går vägen dit där ljuset delar sig,
där östanvinden breder ut sig över jorden?
25Vem har öppnat en ränna åt regnflödet
och banat väg för åskans blixt,
26för att sända regn över folktomma trakter,
över öknar där ingen människa finns,
27för att mätta ödsliga ödemarker
och ge växtkraft åt gräsets brodd?
28Har regnet någon fader,
och vem födde daggens droppar?
29Från vilket sköte kom isen ut,
och vem födde himlens rimfrost?
30Vattnet blir hårt som sten,
djupets yta fryser till is.
31Kan du binda ihop Sjustjärnornas knippe
eller lossa Orions band?
32Kan du på rätt tid föra fram himlens tecken
och leda Björninnan och hennes ungar?
33Förstår du himlens lagar,
ordnar du dess välde över jorden?
34Kan du höja din röst till molnen
och få vattenflöden att övertäcka dig?
35Kan du befalla blixtarna, så att de går ut
och säger till dig: "Här är vi"?
36Vem har lagt vishet i de mörka molnen,
och vem gav förstånd åt järtecknen i luften?
37Vem har vishet att räkna skyarna?
Och vem häller ut himlens vattenläglar
38när myllan är hård och fast
och jordkokorna klibbat samman?