Job 3:8

SFB98
Svenska Folkbibeln

8Må de som besvärjer dagar förbanna den,
de som förmår mana fram
Leviatan.#Leviatan Se not till 40:20.