Johannesevangeliet 20:1

SFB98
Svenska Folkbibeln

1Tidigt den första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen var borttagen från den.