Versions

Cancel
 
2 och vi sände Timoteus, vår broder och Guds medarbetare#Guds medarbetare Andra handskrifter: "Guds tjänare". i Kristi evangelium. Han skulle styrka och uppmuntra er i tron,

Svenska Folkbibeln