Versions

Cancel
 
2 Då hände en gång detta medan Eli låg på sin plats. Hans ögon hade börjat bli skumma så att han inte kunde se.

Svenska Folkbibeln