Versions

Cancel
 
1Pojken Samuel gjorde tjänst inför Herren hos Eli. Herrens ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga.

Svenska Folkbibeln