Versions

Cancel
 
4 Han förde dem fram inför kungen i Moab och de fick stanna hos honom så länge David var i borgen.

Svenska Folkbibeln