Versions

Cancel
 
23 Stanna kvar hos mig och var inte rädd. Den som vill beröva mig livet, vill också ta ditt liv. Hos mig är du i säkerhet."

Svenska Folkbibeln