Versions

Cancel
 
21 Ebjatar talade om för David att Saul hade dödat Herrens präster.

Svenska Folkbibeln